Zu Ihrer Landesversion wechseln

INT

Zu Ihrer Landesversion wechseln

INT
Vedno v vaši bližini
Mi smo v Sloveniji
2
Naši depoji u Sloveniji
Povprašajte sedaj
Povratni klic
Družbena Odgovornost

Družbena odgovornost

V Arcontu smo razvoj že od vsega začetka združevali z družbeno odgovornostjo. Družbeno odgovornost razumemo kot zavezo k etičnemu delovanju v vseh sferah svojega poslovanja; od razvoja izdelka, okolju prijazne proizvodnje, odgovornega ravnanja z odpadki, ustvarjanja prijetnega in zdravega delovnega okolja za zaposlene, do družbene angažiranosti.

Trajnostni razvoj

Prizadevamo si za odgovorno ravnanje do okolja in racionalno rabo energetskih virov. Z razvojem visokakovostnih procesov pospešeno razvijamo proizvodnjo, s katero čim manj obremenjujemo okolje.
Politika kakovosti in ravnanja z okoljem
Ekološka in digitalna posodobittev proizvodne linije
Trajnostni razvoj
Skrb za zaposlene

Skrb za zaposlene

Skrbimo za prijetno delovno okolje, ustrezen sistem internega komuniciranja ter rast in razvoj naših zaposlenih. Skupaj gradimo podjetje s pozitivno energijo, kulturo medsebojnega spoštovanja, učinkovitega sodelovanja ter odgovornega dela.

Sponzorstva in donacije

Podpiramo delovanje večjih in manjših društev, klubov, zavodov, organizacij, društev in posameznikov na področju kulture, športa, izobraževanja in humanitarnih dejavnosti.
Sponzorstva in donacije
Zaposlovanje invalidov

Zaposlovanje invalidov

Pomemben del družbene odgovornosti Arconta predstavlja izvedba poklicne rehabilitacije, usposabljanje in zaposlovanje invalidov in drugih težje zaposljivih oseb.

Delo z mladimi

V Arcontu poslujemo z mislijo na prihodnje rodove, zato poleg trajnostnega poslovanja investiramo v razvoj človeškega kapitala tudi izven podjetja. Uresničujemo ga z dolgoletno tradicijo štipendiranja, omogočamo šolske in študijske prakse, nudimo počitniško delo, sodelujemo s šolami in fakultetami ter aktivno promoviramo tehnične poklice.
Delo z mladimi