Zu Ihrer Landesversion wechseln

INT

Zu Ihrer Landesversion wechseln

INT
Vedno v vaši bližini
Mi smo v Sloveniji
2
Naši depoji u Sloveniji
Povprašajte sedaj
Povratni klic

EKOLOŠKA IN DIGITALNA POSODOBITEV PROIZVODNE LINIJE

Trajanje projekta: 6.5.2022 - 31.5.2023

 

Namen in cilj operacije:

Cilj investicije je temeljito poseči v najpomembnejše dele proizvodnje, na podlagi česar se bodo bistveno spremenile ključne postavke, ki vplivajo na okolje, predvsem poraba energija, poraba materialov in morebitni škodljivi vplivi na okolje in na zaposlene.

Prvi na novo vgrajen produkt investicije bo robotska brusilna celica, ki je namenjena brušenju varov. Z nakupom tega stroja se bo nadomestilo ročno brušenje varov, ki je do sedaj potekalo z uporabo ročnih brusilnih strojev. S tem bo podjetje doseglo zmanjšanje števila delovnih ur, ki so potrebne za opravilo te naloge, znižanje stroškov električne energije in zmanjšanje porabe potrošnega materiala, predvsem pa se bodo zmanjšale obremenitve delavcev, ki lahko dolgoročno vodijo trajne poškodbe in negativno vplivajo na zdravje in počutje zaposlenih. Drugi del investicije je prašna kabina. Nova tehnologija barvanja je okolju prijaznejša, ker ne vsebuje organskih hlapljivih snovi. Z menjavo so predvideni tudi veliki prihranki podjetja, tako na podlagi zmanjšanega stroška barve, električne energije, kot tudi zmanjšanje vzdrževalnih stroškov

V opravljenem energetskem pregledu je bilo ugotovljena potreba podjetja za vgraditev sistema upravljanja s tehnološkim zrakom in dograditve cevovodov. Z vgraditvijo tega sistema se bodo občutno znižali stroški porabe električne energije. Sistem je izrazito varčen in omogoča velike prihranke na energetskem področju. Vgradil se bo sistem in uvedla informacijska tehnologija, ki bo na podlagi sprogramiranih podatkov glede na potrebe proizvodnje zapirala in odpirala dovod tehnološkega zraka v proizvodnjo.Projekt je sofinanciran s strani EU prek javnega razpisa »Digitalna preobrazba gospodarstva«, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer v višini do 491.817,33 EUR, pri čemer skupna finančna vrednost projekta znaša 1.975.170,00 EUR. Naložba je del ukrepov slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira mehanizem EU NextGenerationEU, o čemer si lahko več preberete na naslednji povezavi https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost.

 

„Financira Evropska unija – NextGenerationEU“