Zu Ihrer Landesversion wechseln

INT

Zu Ihrer Landesversion wechseln

INT
Vedno v vaši bližini
Mi smo v Sloveniji
2
Naši depoji u Sloveniji
Povprašajte sedaj
Povratni klic

SKLADNOST POSLOVANJA IN INTEGRITETA

ARCONT je poslovni sistem z dolgo tradicijo, ki svojo uspešno poslovno zgodbo gradi na integriteti in odgovornosti. Zavezani smo poslovanju v skladu z zakonodajo, pravili, priporočili, kodeksom ravnanja in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji ter etičnimi načeli.

 

Prijava kršitev predpisov

Če ocenjujete, da je v družbi ARCONT d.d. prišlo do kršitve predpisov in bi želeli podati prijavo, se za več informacij obrnite neposredno na zaupnika v ARCONT d.d. na tel. št.: 02 5644 210 ali 02 5644 279 oz. pošljite sporočilo na elektronski naslov: [email protected].
Družba ARCONT d.d. se obvezuje, da bo s prijaviteljevimi podatki ravnala zaupno, strokovno in s poklicno skrbnostjo ter ji/mu omogočila ustrezno zaščito pred povračilnimi ukrepi.