Print Header Text AT

contactToggle Kontakt
Filozofija podjetja

Filozofija podjetja

PODPIRAMO NAČELA

ARCONT d.d. šteje dobrih 700 sodelavcev, ki imajo ključno vlogo pri uspehu podjetja. K našim najpomembnejšim vrednotam štejejo kompetentnost, dobri odnosi, odgovornost, strpnost in inovativnost. Začetnice nagovarjajo k spraševanju KDO SI. Svojo konkurenčno prednost na številnih področjih gradimo predvsem z maksimalno zavzetostjo zaposlenih za kakovostno opravljeno delo in s premišljeno strukturo delovnih timov.

Podjetje ARCONT se odlikuje kot pomemben delodajalec v lokalnem okolju in širše. Zaposlujemo predvsem kader s tehnično smerjo izobrazbe. Po številu izstopajo strojna, elektro in lesarska smer. Na številnih delovnih mestih je dobrodošlo znanje nemškega jezika.

Zlata nit 2015

Dijakom in študentom omogočamo opravljanje obveznie prakse, predvsem v dopustniških mesecih pa tudi razna počitniška dela preko študentske napotnice.

Naši sodelavci so glavni vir našega uspeha. Zelo pomembni so nam dobri medčloveški odnosi in permanenten razvoj vsakega posameznika.

^ - Top
GREENtechnology CONTAINEX
Vaše prednosti
  • Proizvodni obrat podjetja CONTAINEX
  • Proizvodnja po strogih okoljskih in kakovostnih standardih CONTAINEX Green Technology
  • Najvišji standardi pri kakovosti, varnosti, zdravju in varovanju okolja
ZAG SIST EN 1090-1 ISO 3834-2 SI 179 CE Logo
>