Print Header Text AT

contactToggle Kontakt

I. Pogoji storitve za spletne strani v skupini WALTER GROUP

I.1. Obseg in področje uporabe

(1) Predmet pogojev je uporaba dosegljivih spletnih strani (v nadaljevanju spletnih strani) LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG in njenih koncernov (v nadaljevanju skupina WALTER GROUP).

(2) Ta stran vsebuje splošne pogoje uporabe spletne strani. Ko uporabnik odpre ali uporablja spletno stran (v nadaljevanju uporablja) se uporabnik ali obiskovalec spletne strani (v nadaljevanju uporabnik) strinja s splošnimi pogoji uporabe. WALTER GROUP si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev kadarkoli po lastni presoji.

(3) Alternativa za registrirane uporabnike:


S klikom na polje "se strinjam" ali "odpošlji" se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe spletne strani, ki so za uporabnika zavezujoči. WALTER GROUP si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev kadarkoli po lastni presoji. Uporabnik mora v tem primeru ponovno privoliti s klikom na polje "se strinjam" ali "odpošlji", da ima pravico do nadaljnje uporabe storitev skupine WALTER GROUP.

(4) WALTER GROUP ponuja na spletnih straneh strankam, partnerjem prevoza in kandidatom na informacije, ki se navezujejo na panoge in podjetje. Posamezne storitve (npr. LOADS TODAY, portal za stranke CONNECT) so dostopne le za registrirane uporabnike.

(5) WALTER GROUP si pridržuje pravico spletno stran delno ali celotno odstraniti in vsebino ali storitve poljubno spremeniti. Za neprekinjeno delovanje spletne strani skupine WALTER GROUP skupina WALTER GROUP ne prevzema odgovornosti. Pravica do uporabe ali obstoja spletne strani skupine WALTER GROUP ne obstaja.

I.2. Pravice/intelektualna lastnina

(1) Celotna vsebina spletne strani (ilustracije, besedila, besedilno oblikovanje, znamke, slike, videi, grafike) so intelektualna lastnina skupine WALTER GROUP. Z uporabo spletne strani uporabnik ne pridobi licence ali dovoljenje do uporabe pravic, ki se nahajajo na spletni strani (npr. obrtne pravice, avtorske in podobne pravice itn.). Znamke, oblika, slike, besedila, deli besedila in ostale vsebine na spletni strani skupine WALTER GROUP uporabniku brez predhodnega dovoljenja skupine WALTER GROUP ni dovoljeno spreminjanje, kupiranje, uporabljanje, dopolnjevanje ali uporaba na kakršnikoli drugi način. Izjema je podvajanje, koriščenje ali posluževanje samo za uporabo ponujenih materialov.

I.3. Jamstvo

(1) Skupina WALTER GROUP jamči za nastalo namerno škodo in hudo malomarnost, ki je lahko uporabniku storjena ob uporabi strani skupine WALTER GROUP.

(2) WALTER GROUP ne prevzema popolnoma nobene odgovornosti za škodo ali izgube uporabnika, bodisi neposredno, posredno, naključno ali posledično škodo, ne glede na to, ali ta škoda nastane v pogodbi, odškodninski odgovornosti (vključno z malomarnostjo) ali drugače, kolikor spadajo v naslednje kategorije::

(i) Izgubljen dobiček ali posledična škoda
(ii) Naključna izguba in izgubljen dobiček
(iii) Izgubljene možnosti poslovanja
(iv) Izguba premoženjske vrednosti družbe in podatkov

(3) WALTER GROUP se je potrudila po svojih najboljših močeh, da bi omogočila prave in popolne podatke spletne strani skupine WALTER GROUP. WALTER GROUP ne zagotavlja in prevzema jamstva ali garancije za objavljene podatke na spletni strani, kot so prenosi, storitve ponujene od tretjih oseb, zunanje povezave ali druge vsebine, ki so uporabljene ali na voljo neposredno ali posredno na spletnih straneh skupine WALTER GROUP. skupina WALTER GROUP ima pravico brez napovedi do sprememb ali dopolnitev razpoložljivih informacij.

(4) WALTER GROUP ne odgovarja za škodo, povzročeno zaradi nepravilne uporabe ali zlorabe uporabniškega računa s strani samega uporabnika, ali zaradi zlorabe, izgube identifikacije ali shranjenih podatkov uporabnika.

I.4. Dostopnost

(1) WALTER GROUP se trudi, da bo spletna stran neprekinjeno upravljala in da bo spletna stran dosegljiva - seveda kot to dovoljujejo tehnične, gospodarske, obratovalne in organizacijske zmožnosti.

(2) WALTER GROUP ne prevzema jamstva ali garancije, da bo spletna stran skupine WALTER GROUP in njene vsebine delovale brez prekinitve ali da bodo na voljo, brez napak ali da bodo napake popravljene, prav tako ne odgovarja, da spletna stran skupine WALTER GROUP in ostale pomožne naprave (npr. strežnik) ne bodo vsebovale viruse ali druge nevarne sestavine. WALTER GROUP izključuje jamstvo za kakršnokoli škodo povzročeno zaradi dostopa do spletnih strani skupine WALTER GROUP ali do drugih pomožnih sestavin, če to dopušča zakon.

(3) V primeru nedosegljivosti zaradi tehničnih ali drugih težav skupina WALTER GROUP ne prevzema odgovornosti.

I.5. Zunanje povezave

Spletna stran skupine WALTER GROUP vsebuje zunanje povezave, ki vodijo na spletne strani tretjih. WALTER GROUP nima vpliva na dostopnost, kvaliteto in vsebino spletnih strani tretjih in ne prevzema odgovornosti za vsebino zunanjih spletnih strani, ki kršijo veljavne zakone ali na kakršnikoli drug način povzročijo škodo uporabniku.

I.6. Zavarovane strani

Spletna stran deloma vsebuje certifikate SSL podjetja SwissSign. Certifikat SSL podjetja SwissSign vsebuje zraven učinkovitega šifriranja uporabniških podatkov med prenosom na spletni strežnik tudi identifikacijo ponudnika (WALTER GROUP) ter potrditev verodostojnosti spletne strani za zavarovanje pred lažnim predstavljanjem.

Uporabnik izjavi, da je seznanjen s splošnimi določbami sporazumov za končnega uporabnika SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) in SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com), da jih je prebral in sprejel ter jih bo tudi upošteval. Skupina WALTER GROUP izključuje vsakršno odgovornost v povezavi s certifikatom SSL.

I.7. Gesla in uporabniški računi

(1) Posamezne storitve (npr. LOADS TODAY, portal za stranke CONNECT) so dostopne le za registrirane uporabnike. Uporabnik dobi po registraciji in preverjanju s strani skupine WALTER GROUP geslo, ki mu omogoči dostop do uporabniškega računa.

(2) Uporabnik je odgovoren za čuvanje in varovanje gesla in ostalih navedenih podatkov, tako kot tudi dejavnosti, ki se izvajajo preko njegovega uporabniškega računa. Nedovoljena uporaba ali druge varnostne kršitve se naj takoj prijavijo skupini WALTER GROUP. Registracija uporabniškega računa in prijava, ki se navezuje na abonma, je vezena na številko uporabnika. Uporabnik ne sme izdati številko uporabnika ali njegovo geslo drugim osebam ali jih ponuditi drugim v uporabo. Vsako razkritje uporabnikove številke in/ali gesla s strani uporabnika lahko privede do izbrisa uporabniškega računa ali preklica abonmaja.

(3) Podatki, vsebina in informacije, ki so razkriti zaradi uporabniškega računa, se ne smejo posredovati nepooblaščenim tretjim osebam.

(4) WALTER GROUP ima pravico, da privoli ali prekliče registracijo ali prijavo, ki se navezuje na abonma, ne da bi pojasnil vzroke. Nadaljnjo ima skupina WALTER GROUP pravico brez pojasnila blokirati uporabniški račun ali posamezne abonmaje.

I.8. Nalaganje škodljivih vsebin

WALTER GROUP prepoveduje nalaganje računalniških programov, datotek ali drugih vsebin, ki vsebujejo škodljive in/ali prekinitvene značilnosti, kot so virusi, manipulirane datoteke, "skrite" datoteke (kot npr. slike, ki so skrite v avdio datotekah), črve, trojanske konje, "boote" za drsenje in druge aktivnosti, ki bi lahko motile neoporečnost ali funkcije spletne strani ali medmrežne komunikacije.

I.9. Elektronski napadi

(1) Kakršnikoli elektronski napadi na spletno stran skupine WALTER GROUP ali podatki v kontekstu z skupino WALTER GROUP ali na podatke uporabnikov so prepovedani.

(2) Vsak elektronski napad privede do takojšnje izključitve uporabnika iz področja napada, temu sledijo civilne in kazenske sankcije.

 

 

II. Splošna navodila varovanja podatkov

II.1. Zakonski temelji

WALTER GROUP bo vse prenesene ali razglašene podatke preko spletne strani skupine WALTER GROUP obdelovala z upoštevanjem navodil avstrijskega varstva podatkov.

II.2. Uporabnikova privolitev za uporabo podatkov

(1) Uporabnik se strinja s prejemanje informacij, novic in reklam na elektronski način (npr. preko e-pošte) s strani skupine WALTER GROUP. Ta privolitev se lahko kadarkoli prekliče preko povezave za odjavo v novicah ali s spletno pošto na: 

austria@lkw-walter.com(2) Uporabnik se na podlagi nastavitev lastnega spletnega brskalnika strinja z uporabo piškotkov s strani skupine WALTER GROUP, posebej s shranjevanjem piškotkov na uporabnikov trdi disk. Podrobne informacije so navedeni v točki II.6. (piškotki).

(3) Uporabnik lahko kadarkoli prekliče privolitev pridobitve in shranjevanja osebnih podatkov za skupino WALTER GROUP (§ 28 DSG). V tem primeru naj uporabnik pošlje elektronsko pošto na naslov austria@lkw-walter.com.

II.3. Pravica do informacij, popravkov ali izbrisa

Uporabnik ima kadarkoli pravico do informacij, popravkov ali izbrisa shranjenih podatkov pod pogoji avstrijskega zakona o varstvu podatkov. Uporabnik lahko zaradi te zadeve kontaktira skupino WALTER GROUP na ta naslov: austria@lkw-walter.com

II.4. Zunanje storitve

Spletna stran skupine WALTER GROUP se upravlja in vzdržuje skupaj z zunanjimi izvajalci. V smoter razvoja in testov se v določenih primerih pošljejo anonimni podatki storitveniku. V nekaterih primerih imajo storitveniki vpogled v odprte podatke. Pred tem se storitveniki pogodbeno zavežejo, da bodo pridobljene podatke uporabljali po navodilih skupine WALTER GROUP in da jih po končanem delu izbrišejo.

II.5. Varnost podatkov

Skupina WALTER GROUP se trudi nuditi varno izmenjavo podatkov elektronskih medijev, hkrati pa se uporabnika pozove, da se naj po najboljših močeh trudi za varno uporabo interneta (najnovejša različica spletnega brskalnika, čuvanje dostopnih podatkov za spletne platforme).

II.6. Piškotki ("Cookies")

(1) Za povečanje količine funkcij internetnih ponudb in za udobnejšo uporabo za uporabnika se uporabljajo tako imenovani piškotki.

(1.1) Večina piškotkov, ki jih uporablja skupina WALTER GROUP se ob koncu seje brskalnika samodejno izbriše s trdega diska uporabnika (začasni piškotki). Začasni piškotki se na primer uporabljajo za ponujanje formularnih funkcionalnosti na več straneh. Ob tem pa skupina WALTER GROUP uporablja tudi piškotke, ki ostanejo na trdem disku uporabnika (trajni piškotki). Trajni piškotki imajo življenjsko dobo 1 mesec do 10 let in se po določenem času sami izbrišejo ali pa jih uporabnik izbriše ročno. Namen teh piškotkov (trajni piškotki) je, da v največji možni meri prilagodijo spletno ponudbo željam uporabnikov in tako zagotovijo udobnejšo uporabo spletne strani za uporabnika.

(1.2) Piškotki tretjih oseb (t.i. Third-Party-Cookies)
Skupina WALTER GROUP s pomočjo tretjih ponudnikov (oglaševalski partnerji), zagotavlja zanimivejšo spletno ponudbo za stranke. Zato se pri uporabi spletne strani na trdem disku uporabnika shranijo piškotki (začasni ali trajni piškotki) tretjih oseb. Cilj piškotkov tretjih oseb je omogočiti možnost tretjim osebam, da nagovorijo uporabnike z namenskim oglaševanjem. Izrecno se poudarja, da skupina WALTER GROUP ne prevzema odgovornosti za zakonito uporabo piškotkov s strani tretjih oseb.

(1.3) Piškotki (WALTER GROUP in tretji ponudniki) ne vsebujejo osebnih podatkov. Z uporabniškim ID se zbirajo samo izmišljeni podatki. Ob tem gre za podatke o tem, katere strani si je uporabnik ogledal, katere vsebine je iskal itd. Ti izmišljeni podatki se v nobenem trenutku ne združijo z osebnimi podatki uporabnika.

(1.4) Uporabnik lahko upravlja ravnanje s piškotki s primernimi nastavitvami na uporabniškem brskalniku. Tako je mogoče piškotke nasploh ali za vsak primer posebej sprejeti ali zavrniti. Vendar se lahko s tem zmanjša razpolagana količina ponudb s strani skupine WALTER GROUP.

II.7. Analiza spletnih strani

(1) Spletna stran skupine WALTER GROUP uporablja Google Analytics, spletno storitev analiziranja podjetja Google Inc. ("Google"). Google Analytics uporablja t.i. piškotke, tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in ki omogočajo analizo uporabnikove uporabe spletne strani. Informacije o uporabi spletne strani, narejene s pomočjo piškotkov, se praviloma prenesejo in shranijo na Googlovem strežniku v ZDA. V primeru, da se aktivira IP-anonimnost spletne strani, bo uporaba IP-naslov uporabnika s strani Googla znotraj držav članic evropske unije ali drugih držav pogodbenic zunaj evropskega gospodarskega prostora zmanjšana. Le v primeru izjem se bo IP-naslov prenesel na Googlov strežnik in bo tam tudi zmanjšan. Po naročilu WALTER GROUP bo Google uporabil informacije za analizo uporabe uporabnikov spletne strani, da bo lahko izdelal poročilo aktivnosti spletne strani in da bo zagotavljal nadaljnjo uporabo spletne strani in druge internetne uporabe povezane s storitvami skupine WALTER GROUP. V okviru Google Analytics-a pridobljen IP-naslov s strani uporabnikovega spletnega brskalnika se ne bo združil z drugimi podatki Googla.

(2) Uporabnik lahko prepreči shranjevanje piškotkov z ustreznimi nastavitvami spletnega brskalnika. Uporabnik bo v tem primeru opozorjen, da ne bo moral uporabljati celotnih funkcij spletne strani. Poleg tega lahko uporabnik zajemanje piškotkov in podatkov, ki se nanašajo na uporabo spletne strani (vključno z IP-naslovom) Google in širjenje teh podatkov preko Googla prepeči, tako da si shrani in namesti spletni vtičnik, ki ga najde na spodnji povezavi.:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.8. Plugin socialnih medijev

(1) Na določenih delih spletne strani skupine WALTER GROUP so na voljo aplikacije tretjih (npr. AddThis, Facebook, Google Plus, Twitter) kot tudi vsebine, ki se shranjujejo na ploščah tretjih (npr. Youtube). Kljub dobrem preizkušanju in aktivnim ukrepom za varstvo podatkov skupine WALTER GROUP nima vpliva na način in uporabo zbranih podatkov tretjih oseb na spletnih straneh skupine WALTER GROUP. Odgovornost za te podatke prevzamejo le ponudniki teh aplikacij:

(1.1) Spletna stran vsebuje komponente AddThis. Storitev AddThis omogoča uporabniku spletne strani skupno rabo trenutno izbrane strani z drugimi uporabniki na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Twitter, Google+ itd. Uporabniku je tako omogočena skupna raba spletne strani, komentiranje in ocenjevanje. Ko uporabnik uporablja elemente AddThis, notranji brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki storitve AddThis in po možnosti izbranim družbenim omrežjem ali storitvijo za dodajanje zaznamkov. Pri uporabi storitve AddThis se vključijo piškotki. Pri tem pridobljeni podatki (npr. čas uporabe, jezik brskalnika) se prenesejo na AddThis LLC v ZDA, kjer se obdelajo. Če pošljete vsebino spletne strani na družbena omrežja, storitve za dodajanje zaznamkov itd. je mogoče vzpostaviti povezavo med obiskom spletne strani in uporabniškim profilom pri ustreznem omrežju. Podrobnejše informacije o obdelovanju podatkov (vključno s ciljem uporabe) družbe AddThis LLC in varstva podatkov družbe AddThis LLC najdete na spletnem mestu http://www.addthis.com/privacy. Več informacij o obdelovanju podatkov in varstvu podatkov družbenih omrežij, storitev za dodajanje zaznamkov itd. kot tudi možnosti nastavitev za uporabnike najdete v pravilnikih o zasebnosti posameznega ponudnika. Skupina WALTER GROUP ne bo posredovala zadevnih podatkov tretjim osebam. Z uporabo polij storitve AddThis se uporabnik strinja z obdelovanjem podatkov prek storitve AddThis LLC in sicer v obsegu, kot je določen na spletni strani http://www.addthis.com. Uporabnik lahko kadarkoli ugovarja uporabi uporabniških podatkov s piškotkom "Opt Out". Več o tem lahko prav tako preberete na prej omenjeni spletni strani storitve AddThis LLC. Če se uporabnik ne strinja z zbiranjem uporabniških podatkov s strani družbe AddThis prek spletne strani, naj ne uporablja elementov AddThis.

(1.2) Facebook Inc. s sedežem v 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA (na kratko Facebook), ponuja plugine za upravljavce spletnih strani, ki so uporabljeni na spletnih straneh skupine WALTER GROUP. Plugin je prepoznaven skozi Facebook-logotip oz. po Facebook všečkih ali po priporoči-gumbu. Ko uporabnik odpre spletno stran skupine WALTER GROUP, ki vsebuje ta plugin, se uporabnikov brskalnik neposredno poveže s strežnikom ponudnika aplikacije. Vsebina plugina se posreduje direktno na brskalnik uporabnika in bo v skladu s stranjo prikazana. Na prikazano vsebino Plugina skupina WALTER GROUP nima vpliva. Facebook lahko ogledu strani na določen način sledi in ga poveže z Facebookovim-računom, če je uporabnik registriran pri Facebooku ali je v zadnjem času obiskal stran Facebooka ali stran, ki vsebuje Facebook-vsebino. Ko uporabnik aktivno uporablja plugine, s tem da aktivira všeč mi je ali spletno stran komu priporoči, se prav tako posredujejo določene informacije z uporabnikovega spletnega brskalnika neposredno Facebooku, ne da bi na to vplivala skupina WALTER GROUP. Podrobnejše informacije o načinu, namenu in obsegu uporabe in nadalje obdelave in uporabe uporabnikovih podatkov s strani Facebooka se lahko razberejo pod uporabi varstva podatkov pri Facebooku

http://www.facebook.com/policy.php

Tam izve uporabik tudi več o pravicah in možnostih nastavitev za varovanje zasebnosti. Skupina WALTER GROUP ne vpliva na namen in obseg poizvedovanja podatkov s strani Facebooka, tako kot tudi ne na nadaljnjo obdelavo s strani Facebooka, prav tako skupina WALTER GROUP nima dostopa do teh podatkov.

(1.3) Twitter Inc. S sedežem v 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ZDA (na kratko Twitter) ponuja plugine za upravljavce spletnih strani, ki so uporabljeni na spletnih straneh skupine WALTER GROUP. Plugini so prepoznavni po "Twitter-tweet-ih" in po "sledi-gumbu". Strani s tem pluginom vzpostavijo neposredno povezavo s Twitterjem in posredujejo, odvisno od prijavnega statusa pri Twitterju, različne podatke. Tako lahko Twitter poveže sklepe glede uporabo spletnih strani skupine WALTER GROUP in jih uporabi za svoje namene. Prikazana vsebina plugina na spletnih straneh skupine WALTER GROUP je na strežniku Twitterja in je na teh straneh le prikazana. WALTER GROUP ne vpliva na namen in obseg poizvedovanja podatkov s strani Twitterja tako kot tudi ne na nadaljnjo obdelavo s strani Twitterja, prav tako skupina WALTER GROUP nima dostopa do teh podatkov. Podrobnejše informacije o Twitterjevih določbah zasebnosti najdete na spodnji povezavi

http://twitter.com/privacy


(1.4) Google Inc. s sedežem v 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (na kratko Google) ponuja plugine za upravljavce spletnih strani, ki so uporabljeni na spletnih straneh skupine WALTER GROUP. Plugini so prepoznavni skozi Google-Plus-gumb. Strani s tem pluginom vzpostavijo neposredno povezavo z Googlom in posredujejo, odvisno od prijavnega statusa pri Googlu, različne podatke. Tako lahko Google poveže sklepe glede uporabe spletnih strani skupine WALTER GROUP ali pa vpliva na rezultate spletnega iskalnika Google. Prikazana vsebina plugina na spletnih straneh skupine WALTER GROUP je na strežniku Googla in je na teh straneh le prikazana. Namen in obseg poizvedovanja osebnih podatkov s strani Googla in obdelava le teh s strani Googla nista ne povezana z skupino WALTER GROUP, niti nima skupina WALTER GROUP dostop do teh podatkov. Podrobnejše informacije o Googlovih določbah zasebnosti najdete na spodnji povezavi

http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

II.9. Oglaševanje/ponovno ciljanje glede na zanimanje

Spletna stran uporablja tako imenovane tehnologije ponovnega ciljanja. Skupina WALTER GROUP se poslužuje teh tehnologij, da bi uporabniku zagotovila bolj zanimivo spletno ponudbo. Ta tehnika omogoča nagovarjanje uporabnikov, ki so že pokazali zanimanje za spletno stran ali storitve in izdelke skupine WALTER GROUP, z oglasi na spletnih straneh tretjih oseb

Skupina WALTER GROUP je prepričana, da je prikaz oglasa, ki je prilagojen posamezniku in se navezuje na njegovo zanimanje, bolj zanimiv za uporabnika kot oglasi, ki ne vsebujejo te osebne note. Prikaz omenjenih oglasov na spletnih straneh tretjih oseb deluje na osnovi tehnologije piškotkov in analize predhodnega ravnanja uporabnikov. Ta oblika oglaševanja je povsem zaupna, brez shranjevanja osebnih podatkov prav tako pa se ne ustvarjajo uporabniški profili z osebnimi podatki uporabnikov.

 

III. Drugi predpisi

III.1. Pristojnost sodišča

Ta pogodba temelji na avstrijski zakonodaji. Za reševanje sporov je pristojno trgovsko sodišče na Dunaju, Innere Stadt. Veljavno je le avstrijsko pravo brez uporabe CISG in referenčnih standardov avstrijskega mednarodnega zasebnega prava.

III.2. Spremembe in dopolnitve, salvatorična klavzula

(1) Spremembe in dopolnitve obstoječe pogodbe se izvedejo pisno. Ustni dogovori so neveljavni.

(2) Če je eden ali več pogojev iz te pogodbe iz kakršnegakoli razloga neveljaven, to ne vpliva na veljavnost drugih vsebin pogodbe.

^ - Top
GREENtechnology CONTAINEX
Vaše prednosti
  • Podjetje skupine CONTAINEX GROUP
  • Proizvodnja po strogih okoljskih in kakovostnih standardih CONTAINEX Green Technology
  • Najvišji standardi pri kakovosti, varnosti, zdravju in varovanju okolja
ZAG SIST EN 1090-1 ISO 3834-2 SI 179 CE Logo
>

Za zagotovitev največje možne izkušnje uporablja ta stran piškotke. Z uporabo spletne strani soglašate s shranjevanjem piškotkov. Več informacij najdete tukaj: pogoji-uporabe